Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

HUUR VAKANTIEHUIS Ochtendgloren, Riststraat 22, 2300 TURNHOUT 
HUUR VAKANTIEHUIS De Morgenstond, Hoogbraak 10, 2387 BAARLE-HERTOG

Wanneer je een vakantiehuis boekt, verklaar je jouw akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden.

BOEKING & BETALING

Je kunt telefonisch of online boeken. Deze manieren van boeken zijn bindend. Met het vastleggen van een boekingsopdracht, gaan de algemene voorwaarden van kracht. 

Iedere reservatie wordt door de verhuurder bevestigd na de betaling van het voorschot van 500€, en een boekingsbevestiging per e-mail.

De totale huursom + eventuele extra’s dienen uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode volledig te zijn voldaan. Bij een boeking binnen deze 4 weken dient men meteen de totale huursom + eventuele extra’s te betalen.

ANNULATIE

Elke boeking kan je zonder kosten tot 4 weken voor de boekingsdatum annuleren.

Je kunt dit per e-mail doen via info@dechillekempen.be.

Bij laattijdige annulatie wordt het voorschot (500€) ingehouden als annuleringskost.

Indien omstandigheden kan de verhuurder dwingen tot annulering van het al gehuurde vakantiehuis, hiervan zal direct kennis gegeven worden aan de huurder, en de verhuurder zal onmiddellijk het reeds betaalde bedrag terugstorten.

AANSPRAKELIJKHEID

Aansprakelijkheid van de huurder

Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.

De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers, door kleine honden worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de verhuurder.

Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen. 

Roken: het is verboden te roken in de woning. Rookmelders zijn aangebracht. Er zijn brandblussers voorzien in de woning.

Huisdieren zijn niet toegelaten, behalve kleine honden met schofthoogte tot max.50cm. Gelieve dit op voorhand te melden.

Aansprakelijkheidsverzekering

De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).

De huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door hem veroorzaakte brand van de betrokken vakantiewoning te verzekeren. Gelieve dit na te gaan bij jouw verzekeringsagent.

Aansprakelijkheid van verhuurder

De verhuurder is niet aansprakelijk voor mogelijk verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning, de ter beschikking gestelde vijver, tuinen of bossen.

De prijzen en kosten vermeld op de boekingsbevestiging zijn van toepassing.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.

Het kan gebeuren dat er in de buurt van de vakantiewoning wordt gewerkt. Wij denken bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden of landbouwactiviteiten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele geur- of geluidsoverlast.

De verhuurder is niet steeds ter plaatse aanwezig. In de bevestigingsmail van je boeking ontvangt men het telefoonnummer van de verhuurder. Indien nodig kan men altijd één van de nummers contacteren.

Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Turnhout.

MAXIMUM AANTAL PERSONEN

In de huisbeschrijving op de website vermeldt de verhuurder het maximaal aantal personen die in het vakantiehuis mogen verblijven. Dit aantal (inclusief de eventuele slapende gasten) in dit geval 12, kan in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.

Een kindje onder 2 jaar wordt niet als volwaardig persoon geteld doch dient het wel op voorhand te worden vermeld.

Bij het overschrijden van het maximum aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Vlaams gewest in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering.

Indien er buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen (>12) in de vakantiewoning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die zal worden ingehouden op de waarborg.

ONDERHOUD

De gehuurde vakantiewoning dient altijd proper en netjes te worden achtergelaten na afloop van het verblijf.  Dit wil zeggen alles in de originele staat plaatsen, opruimen, zichtbare vlekken verwijderen, spaghetti van het plafond schrapen, afwasmachine leegladen, keuken schoonmaken, de ijskast opkuisen (gemorste melk ed..), gebruikte toestellen proper achterlaten. Oven, BBQ en pelletkachel uitkuisen.

LAKENSETS

De bedden zijn van tevoren opgedekt. Bij einde huur mag je het beddengoed in de berging droppen.

Wij vragen om de lakens zelf niet te wassen. Die gaan steeds naar de wasserij om ze in een onberispelijke staat terug te gebruiken.

AANKOMST EN VERTREK

Gelieve de aankomst- en vertrekuren te respecteren. Wij, net als jullie wellicht, vinden het prettig om in een nette vakantiewoning aan te komen en te verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten.

Indien jouw aankomst- of vertrekuren afwijken vragen wij om ons tijdig te verwittigen.

Verhuurperioden

Een weekend: vrijdag 16u00 –  zondag 12u00
Een midweek: maandag 14u00 – vrijdag 10u00
Een week: maandag 14u00 –  zondag 12u00

Sleuteloverdracht

Het volledige bedrag van de huursom dient 4 weken voor aankomst voldaan te worden.

Van zodra de betaling ontvangen is, zal de verhuurder aan de huurder per e-mail de nodige informatie wat betreft de accommodatie & sleuteloverdracht bezorgen.

WAARBORG

We vragen geen waarborg. Wij hebben er vertrouwen in dat onze gasten zorgvuldig met onze spullen omgaan. Het vakantiehuis bevat waardevolle spullen, en bij eventuele ongelukjes of beschadiging is de huurder aansprakelijk dit te vergoeden.

Klachten in verband met de accommodatie en bestaande schade worden aanvaard tot 4 uur na jouw aankomst. Deze dient men te melden bij de verhuurder.

De controle van de vakantiewoning gebeurt bij het vertrek of het poetsen.

Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen verhuurder en de huurder. De verhuurder beslist over de kost.

Men doet er goed aan spontaan ongelukjes te melden aan de verhuurder.

Indien je wat breekt is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden voor de verhuurder of de plaatselijke verantwoordelijke. Zo kan deze vaststellen over welk gebroken stuk het gaat en voorkomt dit discussies en misverstanden. Het is raadzaam om bij een ongeluk of bij een betwisting te communiceren met de verantwoordelijke ter plaatse en/of de verhuurder. Zo kunnen de dingen opgehelderd worden en kan men tot een oplossing komen die beide partijen kunnen aanvaarden.

Gegevens verhuurders:

KATO SMETS  +32 (0)489 38 72 26
GRIET BAELUS  +32 (0)478 25 02 99